Monday, 8 November 2010

Keajaiban Nombor Dalam Al - Quran

Keajaiban Angka Dalam Al-Qur’an

Satu kajian daripada Dr Tariq Al Suwaidan dan terbitan bukunya “The Series Of The Scientific Miracles In Qur’an” memperlihatkan kepada kita satu jujukan nombor di dalam Al-Qur’an yang perlu kita ketahui. Jujukan ini bukanlah satu kebetulan bahkan mukjizat Allah kepada Rasul Nya Muhammad SAW.

Berikut adalah bilangan tentang perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur’an :


Solat – 5 kali

Dunia - 115 Kali : Akhirat – 115 Kali

Malaikat – 88 Kali : Syaitan – 88 kali

Hidup – 145 Kali : Mati – 145 Kali

Faedah – 50 Kali : Kerugian – 50 Kali

Ummah – 50 Kali : Penyampai – 50 Kali

Bala/Musibah – 75 Kali : Bersyukur – 75 Kali :

Bersedekah – 73 Kali : Berpuashati – 73 Kali

Orang Sesat – 17 Kali : Orang Meninggal Dunia – 17 Kali

Muslimin – 41 Kali : Jihad – 41 Kali

Emas – 8 Kali : Kemurahan Hidup – 8 Kali

Keajaiban – 60 Kali : Fitnah – 60 Kali

Zakat – 32 Kali : Berkat – 32 Kali

Minda – 49 Kali : Nur – 49 kali

Lidah – 25 Kali : Sumpah – 25 Kali

Nafsu – 8 Kali : Ketakutan – 8 Kali

Kesusahan – 114 Kali : Kesabaran – 114 Kali

Muhammad – 4 kali : Syariat – 4 Kali

Lelaki – 24 Kali : Perempuan – 24 Kali

Bulan – 12 Kali : Hari – 365 Kali

Lautan – 32 Kali : Daratan – 13 Kali

Iblis (Penghulu Syaitan)-11 Kali : Mohon Berlindung Dari Iblis – 11 Kali

Bercakap di khalayak – 18 Kali : Berdakwah – 18 Kali

v LAUT & DARAT : 32 + 13 = 45

Justeru itu peratusan Laut : 32/45 X 100 = 71.1111111 Peratus

Peratusan Daratan : 13/45 X 100 = 28.8888889 peratus

JUMLAH DARATAN + LAUTAN = 100 %

Kajian sains pula oleh manusia telah membuktikan bahawa air meliputi 71.111 peratus daripada bumi manakala tanah meliputi 28.889 peratus. Begitulah kebesaran dan keagungan ciptaan Allah SWT.

2 comments: